നോർത്തേൺ റെയിൽവേയിൽ ട്രൈനീ ആവാം | 3093 ഒഴിവുകൾ

  നോർത്തേൺ റെയിൽവേയിലെ റെയിൽവേ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് സെൽ ആക്ട് അപ്രന്റീസ് ജോലി ഒഴിവുകൾ നികത്തുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തൊഴിൽ വിജ്ഞാപനം പുറത്തിറക്കി. ആവശ്യമായ യോഗ്യതയുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് സർക്കാർ സ്ഥാപനം ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഈ 3093 ആക്ട് അപ്രന്റീസ് തസ്തികകൾ ഇന്ത്യയിലുടനീളമുണ്ട്. യോഗ്യതയുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് 11.12.2023 മുതൽ 11.01.2024 വരെ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം. സംഘടനയുടെ പേര്: RRC Northern Railway തസ്തികയുടെ പേര് : Act Apprentice ജോലി തരം : കേന്ദ്ര സർക്കാർ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് തരം: …

നോർത്തേൺ റെയിൽവേയിൽ ട്രൈനീ ആവാം | 3093 ഒഴിവുകൾ Read More »

ഇൻകം ടാക്‌സ് ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റ്ൽ അവസരം | ശമ്പളം ₹44,900 മുതൽ

Income Tax Recruitment 2024: Income Tax Department Limited has released the job notification regarding filling of Inspector of Income Tax, Tax Assistant, Stenographer Grade-II, Multi-Tasking Staff Job Vacancies. The Government organization invites Online application from eligible candidates have required qualifications. These 55 Inspector of Income Tax, Tax Assistant, Stenographer Grade-II, Multi-Tasking Staff Posts are Kerala. …

ഇൻകം ടാക്‌സ് ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റ്ൽ അവസരം | ശമ്പളം ₹44,900 മുതൽ Read More »

ഇന്ത്യൻ നേവിയിൽ സിവിലിയൻ എൻട്രൻസ് പരീക്ഷക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു | ശമ്പളം ₹1,12,400 വരെ

Indian Navy has released the job notification regarding filling of Chargeman, Senior Draughtsman Job Vacancies. The Government invites Online application from eligible candidates have required qualifications. These 910 Chargeman, Senior Draughtsman Posts are Across India. The eligible candidates can apply for the post through Online from 18.11.2023 to 31.12.2023. Organization Name : Indian Navy Civilian …

ഇന്ത്യൻ നേവിയിൽ സിവിലിയൻ എൻട്രൻസ് പരീക്ഷക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു | ശമ്പളം ₹1,12,400 വരെ Read More »

വനിതാ സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫീസർ ട്രെയിനി ഒഴിവിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാം

  വനിതാ സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫീസർ (ട്രെയിനി) ഒഴിവുകളിലേക്ക് കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മിഷൻ വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചു. പി.എസ്.സി ഓർഗനൈസേഷൻ ആവശ്യമായ യോഗ്യതയുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു. വിവിധ വനിതാ സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫീസർ (ട്രെയിനി) തസ്തികകൾ കേരളത്തിലാണ്. യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് 30.11.2023 മുതൽ 03.01.2024 വരെ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം.  Kerala Public Service Commissionതസ്തികയുടെ പേര്: എക്സൈസ്വകുപ്പ്: വനിതാ സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫീസർ (ട്രെയിനി)ജോലിയുടെ തരം : കേരള സർക്കാർറിക്രൂട്ട് മെന്റ് തരം …

വനിതാ സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫീസർ ട്രെയിനി ഒഴിവിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാം Read More »

നോർത്ത് സെൻട്രൽ റെയിൽവേ യിൽ 1697 ട്രൈനീ ഒഴിവുകൾ

 Railway Recruitment Cell, Eastern Railway has released the job notification regarding filling of Act Apprentice Job Vacancies. The Government organization invites Online application from eligible candidates have required qualifications. These 1785 Act Apprentice Posts are Across India. The eligible candidates can apply for the post through Online from 29.11.2023 to 28.12.2023. Organization Name : RRC …

നോർത്ത് സെൻട്രൽ റെയിൽവേ യിൽ 1697 ട്രൈനീ ഒഴിവുകൾ Read More »

കേരള പവർഗ്രിഡിൽ ട്രെയിനീ ആവാം | ശമ്പളം ₹21,500 മുതൽ | കേരളത്തിലും അവസരം

പവർ ഗ്രിഡ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് (പിജിസിഐഎൽ). ജൂനിയർ ടെക്നീഷ്യൻ ട്രെയിനി (ഇലക്ട്രീഷ്യൻ) ജോലി ഒഴിവുകൾ നികത്തുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തൊഴിൽ വിജ്ഞാപനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ആവശ്യമായ യോഗ്യതയുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് സർക്കാർ സ്ഥാപനം ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഈ 203 ജൂനിയർ ടെക്നീഷ്യൻ ട്രെയിനി (ഇലക്ട്രീഷ്യൻ) തസ്തികകൾ ഇന്ത്യയിലുടനീളം ഉണ്ട്. യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് 22.11.2023 മുതൽ 12.12.2023 വരെ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം. സംഘടനയുടെ പേര്: Power Grid Corporation of India Limitedതസ്തികയുടെ പേര്: Junior Technician …

കേരള പവർഗ്രിഡിൽ ട്രെയിനീ ആവാം | ശമ്പളം ₹21,500 മുതൽ | കേരളത്തിലും അവസരം Read More »

SSLC യോഗ്യത യുള്ള യുവതീ യുവാ ക്കൾക്ക് പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ ആവാം | 26,000+ ഒഴിവുകൾ

Staff Selection Commission (SSC) has released the job notification regarding filling of SSC Constable (General Duty) Job Vacancies. The Government organization invites Online application from eligible candidates have required qualifications. These 84866 SSC Constable (General Duty) Posts are Across India. The eligible candidates can apply for the post through Online from 24.11.2023 to 28.12.2023 Organization …

SSLC യോഗ്യത യുള്ള യുവതീ യുവാ ക്കൾക്ക് പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ ആവാം | 26,000+ ഒഴിവുകൾ Read More »

യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയിൽ അസിസ്റ്റന്റ് ആവാം | ശമ്പളം ₹30,000 മുതൽ

Indira Gandhi National Open University (IGNOU) has released the job notification regarding filling of Junior Assistant – cum Typist (JAT), Stenographer Job Vacancies. The Government organization invites Online application from eligible candidates have required qualifications. These 102 Junior Assistant–cum Typist (JAT), Stenographer Posts are Kerala. The eligible candidates can apply for the post through Online …

യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയിൽ അസിസ്റ്റന്റ് ആവാം | ശമ്പളം ₹30,000 മുതൽ Read More »

പ്യൂൺ/വാച്ച്മാൻ, ലാബ് അസിസ്റ്റന്റ്, ക്ലർക്ക്, പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ, LDC, LGS, നഴ്സ്, ടീച്ചർ തുടങ്ങി വിവിധ തസ്തികകളിൽ നിരവധി ഒഴിവുകൾ

 Kerala Public Service Commission (KPSC) has released the job notification regarding filling of Lab Assistant, Clerk, Police Constable, Assistant Manager, & Other Job Vacancies. The Government organization invites Online application from eligible candidates have completed required qualifications. These Various Lab Assistant, Clerk, Police Constable, Assistant Manager, & Other Posts are Kerala. The eligible candidates can …

പ്യൂൺ/വാച്ച്മാൻ, ലാബ് അസിസ്റ്റന്റ്, ക്ലർക്ക്, പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ, LDC, LGS, നഴ്സ്, ടീച്ചർ തുടങ്ങി വിവിധ തസ്തികകളിൽ നിരവധി ഒഴിവുകൾ Read More »

കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിൽ ജോലി നേടാം | തുടക്ക ശമ്പളം ₹31,100 രൂപ മുതൽ

 Kerala Public Service Commission has released the job notification regarding filling of Office Attendant Job Vacancies. The PSC organization invites Online application from eligible candidates have required qualifications. These 06 Office Attendant Posts are Kerala. The eligible candidates can apply for the post through Online from 15.11.2023 to 20.12.2023. Organization : Kerala Public Service Commission …

കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിൽ ജോലി നേടാം | തുടക്ക ശമ്പളം ₹31,100 രൂപ മുതൽ Read More »